Türk Psikologlar Derneği
Çalışma Birimleri Koordinatörlüğü

Sinem Cankardaş Nalbantçılar
Genel Koordinatör

Türk Psikologlar Derneği Çalışma Birimleri Genel KoordinatörüHem psikoloji hem de halk ruh sağlığı alanında uzmanlığa sahiptir ve Klinik Psikoloji Doçentidir. Şu anda Liverpool John Moores Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları, yakın partner şiddeti, çocuk istismarı ve ihmali, travma, travmatik deneyimlerin ruh sağlığı ile ilişkili sonuçları ve travmaya müdahaleler gibi çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Özellikle deprem ve salgın hastalık gibi travmatik olayların psikolojik etkilerini anlama ve travmadan kurtulanlara yönelik etkili tedavi yaklaşımlarını keşfetme konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok yayını vardır.

Yücel Köse
Genel Koordinatör Yardımcısı

Türk Psikologlar Derneği Çalışma Birimleri Genel Koordinatör YardımcısıMeslek yaşamında 10. yılını dolduran Klinik Psikolog Yücel Köse, çok sayıda  kongre, seminer ve eğitim programlarına katılmış; uluslararası kongrelerde makaleler sunmuştur. Daha önce TPD Psikologlar Meslek Yasası çalışmalarında ve diğer özlük haklarına yönelik gerçekleşen temaslar için oluşturulan komisyonlarda görev almıştır. Şu anda kendi özel kliniğinde meslek yaşamını sürdürmektedir.

Sinem Cankardaş Nalbantçılar
Genel Koordinatör

Türk Psikologlar Derneği Çalışma Birimleri Genel KoordinatörüHem psikoloji hem de halk ruh sağlığı alanında uzmanlığa sahiptir ve Klinik Psikoloji Doçentidir. Şu anda Liverpool John Moores Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları, yakın partner şiddeti, çocuk istismarı ve ihmali, travma, travmatik deneyimlerin ruh sağlığı ile ilişkili sonuçları ve travmaya müdahaleler gibi çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Özellikle deprem ve salgın hastalık gibi travmatik olayların psikolojik etkilerini anlama ve travmadan kurtulanlara yönelik etkili tedavi yaklaşımlarını keşfetme konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok yayını vardır.

Yücel Köse
Genel Koordinatör Yardımcısı

Türk Psikologlar Derneği Çalışma Birimleri Genel Koordinatör YardımcısıMeslek yaşamında 10. yılını dolduran Klinik Psikolog Yücel Köse, çok sayıda  kongre, seminer ve eğitim programlarına katılmış; uluslararası kongrelerde makaleler sunmuştur. Daha önce TPD Psikologlar Meslek Yasası çalışmalarında ve diğer özlük haklarına yönelik gerçekleşen temaslar için oluşturulan komisyonlarda görev almıştır. Şu anda kendi özel kliniğinde meslek yaşamını sürdürmektedir.

Çalışma Birimleri Koordinasyon Kurulu

Picture of Ece Varlık Özsoy

Ece Varlık Özsoy

TPD Antalya
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ünvan: Dr. Psk.

Picture of Gizem Arsal

Gizem Arsal

TPD Bursa
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ünvan: Psk.

Picture of Elif Naz Aykar

Elif Naz Aykar

TPD Eskişehir
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ünvan: Uzm. Psk.

Picture of Yudum Söylemez

Yudum Söylemez

TPD İstanbul
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ünvan: Doç. Dr. 

Picture of Yağmur Çağla Karakaş

Yağmur Çağla Karakaş

TPD İzmir
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ünvan: Psk.

Picture of Erdoğan Buhurci

Erdoğan Buhurci

TPD Samsun
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ünvan: Psk.

Birim Koordinatörleri
Yürütme Kurulu Süreç Başkanları

Picture of Ozan Bahçivan

Ozan Bahçivan

Sağlık Psikolojisi
Birim Koordinatörü

Ünvan: Dr. Psk.

Picture of Elif Balcıoğlu

Elif Balcıoğlu

Çift ve Aile
Birim Koordinatörü

Ünvan: Uzm. Psk.

Picture of Yonca Toker Gültaş

Yonca Toker Gültaş

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Süreç Başkanı

Ünvan: Doç. Dr.

Picture of Yeliz Kındap Tepe

Yeliz Kındap Tepe

Gelişim Psikolojisi
Süreç Başkanı

Ünvan: Doç. Dr.

Picture of Banu Değirmencioğlu

Banu Değirmencioğlu

Nöropsikoloji
Süreç Başkanı

Ünvan: Dr. Psk.

Picture of Ebru Şalcıoğlu

Ebru Şalcıoğlu

Psikoterapi Çalışmaları
Süreç Başkanı

Ünvan: Prof. Dr.

Picture of Hamit Coşkun

Hamit Coşkun

Sosyal Psikoloji
Süreç Başkanı

Ünvan: Prof. Dr.

Picture of Yeşim Yasak

Yeşim Yasak

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi
Süreç Başkanı

Ünvan: Prof. Dr.

Picture of Çağay Dürü

Çağay Dürü

Travma, Afet ve Kriz Yönetimi
Süreç Başkanı

Ünvan: Dr. Psk.

Picture of Hakkı Halil Babacan

Hakkı Halil Babacan

Adli Psikoloji
Süreç Başkanı

Ünvan: Uzm. Psk.

Çift ve Aile Birimi Yürütme Kurulu

Picture of Elif Balcıoğlu

Elif Balcıoğlu

Çift ve Aile Birimi
Birim Koordinatörü

Picture of Buse Yavuz

Buse Yavuz

Çift ve Aile Birimi
Uluslararası İlişkiler Temsilcisi

Picture of İlayda Güvenir

İlayda Güvenir

Çift ve Aile Birimi
Tanıtım ve Medya Temsilcisi

Ünvan
Psk.
Mail Adresi
psk.ilaydagul@gmail.com
Picture of Şule Bulut Hardal

Şule Bulut Hardal

Çift ve Aile Birimi
Eğitim Temsilcisi

Picture of Oya Azakoğlu

Oya Azakoğlu

Çift ve Aile Birimi
Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Picture of Duygu Münevis

Duygu Münevis

Çift ve Aile Birimi
Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Picture of Yeşim Güldal

Yeşim Güldal

Çift ve Aile Birimi
Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Picture of Nilüfer Kafescioğlu

Nilüfer Kafescioğlu

Çift ve Aile Birimi
Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Picture of Yudum Söylemez

Yudum Söylemez

Çift ve Aile Birimi
Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Sağlık Psikolojisi Birimi Yürütme Kurulu

Picture of Ozan Bahçivan

Ozan Bahçivan

Sağlık Psikolojisi
Birim Koordinatörü

Ünvan
Dr. Psk.
Mail Adresi
drozanbahcivan@yahoo.com
Picture of Canahmet Boz

Canahmet Boz

Sağlık Psikolojisi
Birim Sekreteri

Ünvan
Uzm. Psk.
Picture of Esin Şen

Esin Şen

Sağlık Psikolojisi
Uluslarası İlişkiler Temsilcisi

Ünvan
Uzm. Psk.
Picture of Hazal Dilan Erdem

Hazal Dilan Erdem

Sağlık Psikolojisi
Uluslararası İlişkiler Temsilcisi

Ünvan
Uzm. Psk.
Mail Adresi
dilan.erdem.de@gmail.com
Picture of Binnur Şahin

Binnur Şahin

Sağlık Psikolojisi
Tanıtım ve Medya Temsilcisi

Ünvan
Psk.
Mail Adresi
bnnrshn@gmail.com